17.02.2014 Entrepreneurship Evening featuring Karri Kivi

SUOMEKSI [IN ENGLISH BELOW]:

17.2. järjestämässämme Entrepreneurship Eveningissä vieraanamme oli Maailmanmestari, jääkiekkovalmentaja Karri Kivi. Shown alkuun Karri otti heti yleisö mukaan jakamalla valitsemilleen henkilöille paperilaput joihin pyysi heitä kirjoittamaan neljä adjektiivia itsestään antamansa ensivaikutelman perusteella. Tämän tarkoitus oli antaa Karrille tietoa siitä minkälaisen ensivaikutelman hän yleisölleen välittää. Laput käytiin nopeasti läpi esityksen päätteeksi ja niistä tuli päällimmäiseksi ilmi adjektiivit: ‘Äänekäs’ ja ‘Showmies’.

Karrin mukaan ihmisen minäkuva lähtee henkisyydestä ja fyysisyydestä. Ennen kun voi saavuttaa mitään muiden keskuudessa, on tunnettava itsensä. Tämä on erityisen tärkeää jääkiekkovalmentajan ammatissa sen hektisyydestä johtuen. Toisaalta rankkaa työtä ei jaksa ilman hyvää fyysistä kuntoa. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi kulkevat koko ajan käsi kädessä. Omaa hyvinvointia ja itsensä tuntemusta voi edistää muutamalla keinolla; urheilu, itsensä arvioiminen muiden näkökulmasta ja suunnitelmallisuus.

Jääkiekon ja yrittäjyyden välillä oli hämmästykseksemme yllättävän vähän eroja. Karrin mukaan jääkiekon keskeisimmät asiat ovat; PELITAPAILMAPIIRIPELAAJAT ja TUNNE. Yrittäjän näkökulmasta tutkittuna PELITAPA on yhtäkuin YRITYKSEN SISÄINEN KULTTUURI, ILMAPIIRI on YRITYKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLINEN KANSSAKÄYMINENPELAAJAT ovat erinäiset yritykseen kuuluvat SIDOSRYHMÄT ja TUNNE on se minkä avulla yritykstä ajetaan eteenpäin ja siihen uskotaan.

Karri puhui myös virheistä oppimisen tärkeydestä ja siitä kuinka kokemuksen kautta on mahdollista päästä eroon sekä epäonnistumisista että ylilyönneistä. Jotta yritys onnistuu on tykättävä siitä mitä tekee – se vaikuttaa positiivisesti lopputulokseen. Avain on löytää se juttu jota tykkää tehdä niin paljon, ettei se tunnu enää työltä.

Sitten illan varsinaiseen teemaan. MAKSIMI SUORITUS vaatii seuraavien asioiden huomioimista; ESTOTEGOT, ROOLIT ja KESKITTYMINEN. Kaikille on annettava mahdollisuus toimia omana itsenään. Jos ASENNE ei ole kunnossa, ESTOT ja EGOT häiritsevät tiimin työskentelyä ja suoritusta. Toisin sanoen: ESTOT pois, EGOT kontrolliin, ROOLIT selviksi ja KESKITTYMINEN kuntoon. Näillä pääsee pitkälle.

DSC04466

Esitelmä alkuvaiheessa…

Jääkiekkojoukkuetta valmennettaessa ja yrityksen johtotehtävissä toimiessa on uskallettava sanoa alaisille kun homma ei toimi. Karrin mukaan uskalluksen puuttuminen ajaa hyvin usein alamaiset nokkimaan toisiaan. Tämä johtaa helposti negatiiviseen ilmapiiriin. Johtajan tulee uskaltaa olla johtaja ja pidettävä langat käsissään.

Karri päätti esityksensä puhumalla persoonallisuusteisteistä ja niiden hyödyntämisestä, sekä jääkiekkojoukkueen pyörittämisessä että yritysmaailmassa. Hän aloitti piirtämällä fläppitaululle ympyrän, johon kuului neljä osa-aluetta. Näihin sarakkeisiin listattiin seuraavat ihmistyypit:

– NYT-porukka: Näitä kavereita ei tarvitse ohjailla tai käskeä. He ovat oma-aloitteisia; näkevät mitä pitää tehdä ja myös tekevät sen. Nämä tyypit myös jakavat tehtäviä muille.  Heille ylilyönteihin sortuminen ja omien virheiden myöntäminen tuovat haastetta.

– TIVOLI-ryhmä: Leikkiminen on tärkeätä tämän ihmisryhmän keskuudessa (vaikkapa monopolin pelaaminen). Näitä henkilöitä ei voi tyypillisesti jättää hetkeksikään yksin. He ovat luovia luonnonlapsia, joilla aikataulut kusee ja jotka eivät turhia suunnittele. Heillä on jatkuvasti ideoita, mutta he eivät saa aikaiseksi toteuttaa niitä. JÄITÄ HATTUUN!

– YHTEISYMMÄRRYS-väki: Esimerkkinä työmaailmassa pitkään olleet naishenkilöt, jotka ottavat kaikki firman huolet omille harteilleen. Usein henkilöt, jotka ajautuvat ns. burnouttiin viisikymppisinä ovat tämän ryhmän edustajia. Nämä tyypit eivät valita, mutta ottavat usein vastaan enemmän kuin jaksavat kantaa. He eivät tee itsestään numeroa. LUOTETTAVUUS on tyypillinen hyve tähän ihmisryhmään kuuluvilla henkilöillä.

– KONSERVATIIVISUUS-väki: Näillä ihmisillä on uskomaton kyky sietää painetta. Suunnitelmallisuus ja analyyttisyys on myös erittäin tyypillistä heidän keskuudessaan. Tämä voi olla sekä positiivista, että negatiivista. Toisinaan he analysoivat liikaa epäolennaisiakin asioita ja suunnittelevat turhan pitkälle. Konservatiiviset tyypit vastustavat muutoksia. Heille on ominaista ”teemme näin, koska olemme aina ennenkin tehneet” -ajattelutapa.

Ihmistuntemus on erityisen tärkeä myös yrittäjälle, koska asiakkaiden ja ihmisten kartoittaminen vaatii ihmistuntemusta. Tiimissä (oli kyseessä sitten yritys tai uhreiluseura) erilaisuus on valttia. Karri korosti, että kaikissa edellä mainituissa kategorioissa on hyvät ja huonot puolensa. Myös joukkueen/tiimin johtaja voi kuulua niistä mihin tahansa.

Päätetään reportaasi Karri Kiven neuvoihin opiskelijoiden ja yrittäjien tulevaisuutta ajatellen: “Hakeudu sellaisiin tehtäviin, jossa kykenet tuomaan omat vahvuutesi esille.”

Entrepreneurship Evening Karri Kiven tähdittämänä oli jättimenestys ja toivommekin LUTESin puolesta, että osallistutte jatkossakin järjestämiimme tapahtumiin vaikka niistä suurin osa englanniksi järjestetäänkin. Miettikää asiaa vaikkapa kielitaidon parantamisen kannalta olettaen, että aihealue kiinnostaa tietä. Älkää unohtako tykätä meistä Facebookissa! 🙂

DSC04524

LUTESin hallitus ja Karri Kivi / LUTES Board with Karri Kivi

————————————————————————————————————————————————————————–

IN ENGLISH:

The Entrepreneurship Evening organized on the 17.2. starred world champion Ice Hockey head-coach – Karri Kivi. Because Karri Kivi was a name that was not familiar to our foreign members, we decided to organize the entire event in Finnish. The following blog post will outline the key aspects that were discussed during Karri’s presentation.

The presentation started off interactively due to Karri Kivi picking random members of the audience to fill in a few slips of paper with the intention of listing a selection of adjectives describing the first impression he gave the audience. Words like; ‘showman’ and ‘loud’ popped up.

According to Karri one’s personal self-image originates from one’s mental and physical well-being. Before one can achieve anything in the midst of others, one must be comfortable with him/herself. These aspects are extremely important when working with an Ice Hockey team (also applicable to working-life and entrepreneurship when you think about it). One can improve his/her well-being by; doing sports, evaluating oneself from the perspective of others and by planning ahead.

To our amazement, we discovered that the differences between working for a company/being an entrepreneur and/or being an Ice Hockey coach are actually rather insignificant. Furthermore, terms like the PLAYING STYLE, the ATMOSPHERE, the PLAYERS and the FEELING were discussed. Even though these terms are more likely to be associated with Ice Hockey, one can convert them to suit the world of business as well. In other words; PLAYING STYLE stands for COMPANY CULTUREATMOSPHERE stands for the COMMUNICATION WITHIN A COMPANY AND THE RELATIONSHIP BETWEEN ITS WORKERSPLAYERS resemble the different STAKEHOLDERS that are associated with a company and finally, the FEELING is the source of motivation and power which can be used to DRIVE A COMPANY FORWARD.

DSC04459

Presentation in Action

In addition to closing the gap between managing a sports enterprise and working for a company or being an entrepreneur the importance of learning from one’s mistakes was discussed. The amount of mistakes made decreases when experience increases. Also the fact that one must like what one does (for work) is an aspect that affects the outcome of it significantly.

To briefly discuss the main topic of the evening, Karri listed a selection of essential aspects for MAXIMIZING PERFORMANCE. These were; INHIBITIONEGOSROLES and CONCENTRATION. Everyone in the team needs to be given the chance to be and work as themselves (easier said than done). Also one’s ATTITUDE is something that directly affects one’s INHIBITIONS and EGO. If one’s ATTITUDE is off, so is the amount of his/her INHIBITIONS and the size of his/her EGO. In other words, MAXIMIZING TEAM POTENTIAL and the outcome there of required the elimination of the team members INHIBITIONS, keeping EGO’s in check, distributing ROLES to suit the team members efficiently and seeing that all team members show enough DEVOTION and CONCENTRATION towards the job/business/idea at hand.

Leadership of a team no matter what the relation is, should be considered very important. A successful leader needs to be able to tell his/her employees when things are not working as they should be. Being incapable of pointing errors out often results in a bad atmosphere at the place of work, which leads to colleagues fighting amongst each and other.

To end his presentation Karri discussed personality tests that are being used in managing Ice Hockey teams as well as in businesses of different sorts. He started this by drawing a circle on a flap board and dividing it into four segments. The following types of people were then explained with the help of the audience:

– NOW-people: Often do not need any separate guidance, are efficient self-starters, but are not capable of admitting their own mistakes should they make some.

– FUNFAIR-people: Playing is the most important thing in life. These people cannot be left alone for one second without consequences. They are so-called nature children that cannot maintain a timetable, but are exceptionally efficient in being creative.

– UNDERSTANDING-people: E.g. Women that have been involved in working life for a long time that have a tendency of worrying about all the problems a company might have. A burn out is imminent and typically occurs by the time the person becomes middle aged. These people are known to be very RELIABLE regardless of what they do.

– CONSERVATIVE-people: These people have an incredible ability when it comes to withstanding pressure. Planning ahead and being analytic in all aspects of their lives are also traits are also common among this type of people.

The knowledge of different types of human nature is important for entrepreneurs as well. Especially when you need to map the needs of your potential customers to be able to provide them with solutions to their problems. The team leader can belong to any of the above mentioned categories as long as the team consists of people that belong to all of the categories mentioned above.

To end this blog post I’ll include a citation from Karri Kivi concerning the future of university students: “Select your job so that you are capable of working by utilizing your own personal strengths, not matter what they might be.”

The Entrepreneurship evening featuring Karri Kivi was a hit, which is why we at LUTES hope you will continue participating our events in the future (And don’t forget to like us on Facebook). 🙂

 

DSC04506

Presentation in Action

Brought to you by Sebastian